Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Guld Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 7130, Tolna, Akácfasor u. 40., Adószám: 67487884-1-37), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Guld Csaba

A szolgáltató székhelye: 7130 Tolna, Akácfasor u. 40.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: guldcsaba@gmail.com

Statisztikai számjel: 69718999-4791-231-17

Adószáma: 67487884-1-37

Telefonszáma: 06/20-565-17-69

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató: Tárhelypark Kft. Adószám: 23289903-2-43

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Szabályzat 2020. október 01-től visszavonásig hatályos. A módosításra a Szolgáltató jogosult, a módosítást a hatálybalépést megelőzően 11 nappal jelen weboldalon közli. Minden Felhasználó – ki a weboldalt használja – a használatbavétellel elfogadja, hogy a weboldal valamennyi szabályzata vonatkozik rá. Amennyiben nem fogadja el a Szabályzat rendelkezéseit nem jogosult a weboldal használatára. 

1.3. A Szolgáltató joga fennáll a weboldal minden tartalma feletti rendelkezésre. A weboldal tartalmát, annak részleteit, fotóit a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül letölteni, másolni, tárolni, harmadik féllel megosztani vagy értékesíteni nem engedélyezett.

Adatkezelési szabályok

2.1. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatója jelen weboldalon található „Adatvédelmi tájékoztató” menüpont alatt elérhető.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A weboldalon kínált árukészlet minden terméke online vásárolható meg. Az árak minden esetben forintban kerültek feltüntetésre. A Szolgáltató alanyi adómentes, így a termékek értékesítése során Általános Forgalmi Adót nem számít fel. Szolgáltató az ár változtatásának jogát fenntartja. 

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását (a rendelkezésére álló információt figyelembe véve), a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek a termék lehető legpontosabb bemutatására szolgálnak, de bizonyos esetekben előfordulhat a valóságostól való eltérés. A termékek színeit illetően például lehetnek apróbb eltérések, mely annak következménye, hogy a vásárló által használt eszköz milyen módon jeleníti meg. Az ebből adódó esetleges félreértések miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, annak feltételeiről.

Rendelés menete

4.1. Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

Az adatok helyes és hiánytalan kitöltését a rendszer hibaüzenetekkel segíti, amennyiben elmulasztott megadni egy kötelezően kitöltendő adatot, úgy annak hiányát jelzi.

4.2. A vásárlást a termékre kattintva lehet kezdeményezni. A termékről minden esetben képet/képeket lát a Vásárló. a kép mellett látható a termékből felkínált választék, szín vagy méret alapján megkülönböztetve. Vásárló a megjelenített gombokra kattintva választhatja ki a számára megfelelőt. A vásárolni kívánt mennyiség a kép jobb oldalán választható. Alapesetben egy darabon áll, a + és – gombok segítségével növelhető, majd csökkenthető a darabszám. A kosárba helyezésre a kép jobb oldalán megjelenített gombbal van lehetőség. Rákattintva a termék kosárba kerül, melyről agy felnyíló ablakon kap tájékoztatást a vásárló. Itt megjelenik a termék képe, ára, megrendelt darabszám, valamint információ a szállítási költségre vonatkozóan. A vásárló ezt követően lehetőséget kap arra, hogy folytassa a vásárlást (megfelelő gomb megnyomásával), illetve a „Fizetés” gombra kattintva befejezze azt. A fizetés előtt ismételt összesítés látható a kosárba helyezett termékről, képpel, árral, mennyiséget megjelölve. A vásárló itt ismételten meggyőződhet a termék áráról darabonként és összesítve is, valamint információt kap arra vonatkozóan, hogy a termék kiszállítása reá nézve mekkora költséget jelent. Ezen a felületen lehetőség nyílik a vásárlás befejezésre, a mennyiség változtatására, vagy a termék „kukába” helyezésével a termék vásárlásától való elállásra.

A fizetés megkezdése előtt – amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó – minden esetben ki kell tölteni a felületen kért adatokat, a kötelezően kitöltendőek csillaggal jelöltek. Lehetőség van ezen a felületen a szállítási címtől eltérő számlázási cím megadására is. Ez a lehetőség opcionális, ha nem tölti ki a Vásárló a Szolgáltató a szállítási címként feltüntetett adatokat tekinti számlázási adatnak is. A vásárlásnak feltétele az adatok megléte, hiszen ezek nélkül a kiszállítás, a számla kiállítás nem lehetséges, ezen esetben a vásárlás nem jön létre. A megadott adatok kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató nyújt részletes információt.

4.3. Az adatok megadását követően a következő megjelenített felületen Vásárló láthatja az összes adatát, mely összefüggésben van a vásárlással. Ezek módosítására még itt is van lehetőség, valamint lehetőség nyílik a vásárláshoz való visszatéréshez is. Vásárló itt további információt adhat meg a szállítással kapcsolatosan. 

4.4. A szállítási költség minden esetben külön kerül feltüntetésre, az semmilyen esetben nem része a termék árának. A szállítási költség 900,-Ft. A Szolgáltató eltekint a szállítási költség felszámolásától, amennyiben a vásárlás értéke meghaladja a 19900,Ft-ot.

4.5. A fizetés módja történhet banki utalással, illetve lehetőség van utánvéttel történő vásárlásra is. Az utánvétes vásárlás esetén a rendelés megerősítése előtt összesített tájékoztatást kap a Vásárló a vásárlás végösszegéről, a termék/ek összértékéről, a felszámított szállítási és egyéb költségekről. A „Rendelés megerősítése” gombra való kattintással a vásárlás befejeződik, a termék kiszállítását a Szolgáltató elindítja.

Banki utalás választásakor Vásárlónak a „Megerősítem a rendelést” gombra kell kattintania. Ezt követően a fizetés módjáról Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót. A tájékoztatásból Vásárló tudomást szerez a banki utalás elindításához szükséges információkról. A vételár beérkezését követően Szolgáltató emailben értesítést küld a fizetés megtörténtéről és legkésőbb a következő  munkanap – készleten lévő termék esetén – a csomag átadásra kerül a futárszolgálat részére, melyről Vásárló szintén értesítést kap. 

Szolgáltató a szállítás során felmerülő problémák miatt abban az esetben nem vállal felelősséget, ha azok a Vásárló által megadott hibás adatok, illetve a futárszolgálat tévedése miatt keletkeznek. Az ebből fakadó szállítási késedelemért, egyéb problémáért Szolgáltató kártérítést nem fizet. A hibás adatok megadása miatti többletköltségek minden esetben a Vásárlót terhelik. 

4.6. A szolgáltató webáruház köteles az Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

4.7.  A visszaigazoló e-mail megérkezésével érvényes szerződés jön létre. A visszaigazoló email tartalmazza a regisztráció során, vagy vendégként megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket, a választott fizetési és szállítási módot.

4.8. Előfordulhat, hogy nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail a Vásárló levelezési rendszerébe. A problémát Szolgáltató megpróbálja orvosolni, amint arról tudomást szerez. Vásárló tájékoztassa a Szolgáltatót bármilyen hibát észlel, valamint értesítse a Szolgáltatót, ha módosítani vagy lemondani kívánja. A lemondás és módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha a termék/ek futárszolgálatnak való átadására még nem került sor. Amennyiben a termék/ek a futárszolgálat részére átadásra kerültek a lemondásból, módosításból eredő többlet költségek a Vásárlót terhelik.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A rendelés beérkezése után a rendelés státusza „Feldolgozás alatt” lesz. Erről Vásárló tájékoztatást kap. A rendelés beérkezését követő munkanapon Szolgáltató megkezdi a postázás előkészítését. Ha a rendelést a Vásárló hétvégén adja le a rendelés feldolgozása az azt követő első munkanapon kezdődik. 

5.2. A készleten lévő termék banki átutalás esetén a vételár beérkezését követő, míg az utánvéttel rendelt termék esetében a rendelés beérkezését követő munkanapon átadásra kerül a futárszolgálatnak a kiszállítás lebonyolítása céljából. A készleten nem lévő, de rendelhető termékek esetében a termék kiszállításának határideje maximum 8 munkanappal meghosszabbodik. A kiszállítás várható idejéről, az esetleges késésről Szolgáltató minden esetben tájékoztatót küld. Utánvéttel történő vásárlás esetén a teljes vételárat a csomag kézhezvételekor a Vásárló a futárszolgálat munkatársának köteles átadni. Az át nem vett csomag a Szolgáltatóhoz visszakerül és a fizetés meghiúsulásával a megrendelés törlődik.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Szolgáltató a vásárlás ellenértékéről minden esetben számlát állít ki, mely a termékekkel egyidejűleg kerül átadásra, azt a kiszállított csomag tartalmazza. A számlázási cím – ha az nem került külön megadásra- megegyezik a szállítási címmel, névvel. A Szolgáltató a számla kiállításához a „Számlázz.hu” programot használja, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

5.5. A termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítjuk. Abban az esetben, ha a sérülés átvételkor látható, kérjük jelezze a futárnak is és kérje jegyzőkönyv felvételét.  Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk, természetesen kivételt képez a termék hibája, amely kicsomagolást követően derül ki – ebben az esetben a hatályos jogszabályok szerint járunk el, jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató” szerint.

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 6.2. Amennyiben Vásárló elállási jogával kíván élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatórészére írásban, postai úton vagy elektronikus levelező rendszeren keresztül. Regisztrált vásárlónak lehetőség van a weboldalon keresztül jelezni, hogy él az elállás jogával. Elállási jog abban az esetben gyakorolható, ha a Vásárló az írásbeli nyilatkozatot a 14 napos határidőn belül megküldi Szolgáltatónak. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárolt termék nevét, a számla adatait, a végösszeget és az elállás okát. 6.3. Az elállás joga nem gyakorolható, ha az a joggal való visszaélés tilalmába ütközik. Ennek értelmében Vásárló abban az esetben élhet az elállás jogával, ha a vásárolt terméket hiánytalanul, sérülésmentesen, a termék címkéjének levétele nélkül, eredeti csomagolásával, illetve a csomagolásban kapott számla egyidejű megküldésével juttatja vissza. A Szolgáltató a visszaküldött csomag átvételéről videófelvételt készít a későbbi félreértések elkerülése végett. A Szolgáltató semmilyen esetben nem vesz át utánvéttel küldött csomagot, a csomag visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Amennyiben az elállási jog fennáll, a fentiekben közölteknek megfelelő módon került vissza a termék a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató 14 munkanapon belül elbírálja, a termék vételárát Vásárlónak – az előre megbeszélt formában – visszajuttatja. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módunkban visszafizetni.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

7.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti a kellékszavatossági igényét, melyre a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. A Vásárló kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetelten vagy a Szolgáltató részére aránytalan többletköltséggel jár. Ha Vásárló a kijavítást, cserét nem kérte vagy nem kérhette lehetősége van az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérni vagy a Szolgáltató költségére kijavíttathatja. Vásárlónak – ha mindezek nem vezetnek eredményre – lehetőség van a szerződéstől való elállásra. Vásárlónak kötelessége a hibát a felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a két hónapon belül a Szolgáltatóval közölni. A két év letelte után a kellékszavatossági igény nem érvényesíthető. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül az igény érvényesítésének egyetlen feltétele a hiba közlése, abban az esetben, ha igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette a Vásárlónak. A 6 hónapot követően Vásárló kötelessége bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termék hibája esetén Vásárlónak joga van termékszavatossági igény érvényesítésre, melynek során a hibás termék kijavítására vagy kicserélésére van lehetőség.

Termékszavatossági igény a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éve belül lehet érvényesíteni. Ezt követően az igény nem érvényesíthető. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által megadott tulajdonságokkal. Az igény kizárólag a gyártóval, vagy a Szolgáltatóval, mint forgalmazóval szemben érvényesíthető. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

7.3. A Szolgáltató, illetve a termék gyártója mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.4. Egyazon hiba esetén kellékszavatossági és termékszavatossági igény nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban lehetősége van Vásárlónak a gyártóval szemben kellékszavatossági igény érvényesítésére.

7.5. Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik. Az értékhatár feletti eladási árral rendelkező termékek esetében abban az esetben nem érvényesíthető a jótállás, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett. A Vásárló jótállási igényt és kellékszavatossági igényt, illetve jótállási és termékszavatossági igényt ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthet. 

Panaszkezelés

8.1. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás folyamatával, a webáruházban kínált termékekkel összefüggésben felmerülő kérdés, panasz esetén a Szolgáltató a weboldalon megadott elérhetőségek bármelyikén megkereshető. A panaszkezelés feltétele az írásbeliség. A Szolgáltató felé a Vásárló által írásban megküldött panaszt a beérkezést követő 1-2 munkanapon, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 30 napon belül kivizsgál, és annak eredményéről írásbeli tájékoztatást küld a panasztevő számára. Szolgáltató a panaszkezelés eredménytelensége esetén írásban tájékoztatja a Vásárlót a panasz elutasításának okát.

8.2. A Vásárlónak – amennyiben a panasz elutasításával nem ért egyet – joga van független testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. Továbbá a Vásárló tájékoztatást is kaphat az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről is. A Vásárló  – amennyiben fizetési meghagyást kezdeményezett a Szolgáltatóval szemben, annak lezárultáig nem indíthat békéltető testületi eljárást. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje az eljárást megelőzően a Szolgáltatóval rendezni vitás ügyét. Az eljárásról Vásárló bővebben a www.bekeltet.hu, illetve a www.bekeltetes.hu weboldalon tájékozódhat.

8.3. A békéltető testületi eljárás megindítása miatt a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bekéltető testülethez fordulhat. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. §

(1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

  • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a Vásárló nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
  • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testületek elérhetősége

 Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 Felelősség

9.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hiba esetén, amely a Vásárlót megakadályozza a weboldal használatában, rendelés leadásában. Továbbá felelősség nem terheli a Vásárló által használt technikai eszköz meghibásodásából, az internet csatlakozás problémájából adódó károkért.

Szerzői jogok

10.1. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, a weboldalon megjelenő kép, szöveg, egyéb technikai megoldás kapcsán Szolgáltatót megilletik a szerző jogok. A szerzői jogi védelem kiterjed a weboldal nevére, elrendezésére, grafikára, logóra, domain névre, a weboldalon használt szoftveres megoldásokra. A weboldal bármely tartalmának vagy egyes részeinek felhasználása, másolása, adathordozóra mentése kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye mellett lehetséges. 

Egyéb rendelkezések

11.1. Szolgáltató jogosult arra, hogy a weboldalon megjelenített tartalmakban javítást, módosítást, törlést eszközöljön a Vásárlók előzetes értesítése mellőzésével. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a webáruházat áthelyezze más domain név alá. 

11.2. Vásárlónak joga van jelenteni Szolgáltató felé, ha a weboldal tartalmában vagy annak részleteiben kifogásolható tartalmat észlel. Szolgáltató a jelzést kivizsgálja, amennyiben azt megalapozottnak, jogosnak ítéli, a kérdéses információ, adat a weboldalról eltávolításra vagy módosításra kerül.

11.2. Jelen ÁSZF nem szabályozott kérdéseiben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései tekinthetők irányadónak.

Tolna, 2020.10.01.